Svenska kaffekvarnar från tiden 1830 till 1960
 
 

Magdolna Leyrer 2019 - 20 och en intervju med Staffan Kvist

 

Min försäljning av antika saker och kaffekvarnar

Extra länkar:

Snabbguide till svenska kaffekvarnar, en pdf [ 1 MB ]

En sida om kaffekvarnar från Tyskland, Frankrike, Italien, Polen m. fl.

Kaffekvarnar från Japan eller Kina.

En sida om engelska kaffekvarnar, på flera försök.

Bäst i test bland "loppiskvarnar" några....

Att köpa en "loppiskvarn"?

Här visar "Evelyne" en fantastisk fransk webbsida om kaffekvarnar

Jag försöker göra en sida om "kvarnar i "Osmansk stil".

En webbsida om att renovera en Eskilstuna Stålindustri.
Historik i Sverige:

Det första kaffet kom till Sverige år 1685 till Göteborg och enligt tullen
rörde det sig om ca ett halvt kilo.

Vilken väg kaffet senare kom är svårt att veta, men kanske, från England
eller från Frankrike via Venedig, vidsluet av 1600-talet eller vid början av
1700-talet?

Kanske är det en myt att Karl Xll tog med sig kaffebönor från Turkiet?

Först krossade man nog bara
kaffet i kanske en "hjulkross" av trä, som kan
gå under namnet "kojkvarn" eller med en mortel, men ganska snart till-
verkade
man olika kaffekvarnar. Kanske tillverkades kvarnar vid Stjärnsunds
bruk omkring 1750,
men jag har inte sett några bilder på dessa.

 

1700-talet ?


I häftet: "Berättelser över de finare järn-, stål- och metallfabrikerna åren
1754 - 1759", skriver de att tillverkning av kaffekvarnar fanns i:

-1753 Wedevåg och Quarnbacka fabriksverk, Mäster Siöquist, i en särskild
  verkstad, hyveljärn, sågblad, vete-, malt- och kaffekvarnar och prässkruvar.

-1756 Norrköping, Mäster Johan Casper Kana, kaffekvarnar och annat fabriks-
  smide.

-1755 Nyköpings Bruk, fabrikssmed Johan Petter Diedrich, från Bergen i Pfaltz,
  järnplåt, fyrfat, kaffekvarnar, fina sågblad mm

Men jag har inga bilder på dessa 1700-talskvarnar och jag är osäker på
om jag sett någon
.

 


Extra länkar:

Samtida svenska gjutjärnskvarnar, kanske kopior av amerikanska kvarnar från 1800-talet.

En i Sverige licenstillverkad tysk lådkvarn 1940 - 1950. Alexanderwerk

En C.A.M. Nilssonkvarn återfunnen på Kansgården, Rättvik.

En udda och "kombinerad" kvarn 1800 och 1900.

En sida med funderingar över gjutjärnsvevar på Eskilstunakvarnar, 1900 - 1945.

En hemmagjord kaffekvarn med delar från en "blockkvarn".

 

 

 

1800-talet

Under 1800-talet tillverkades kaffekvarnarnas kvarndelar vid "smidesbruk".
De smiddes samman, vev, kvarnringen och kvarnkärnan och beslagen, som fäste
delarna vid en trälåda. Lådan tillverkades ofta av någon "lokal snickare".

Under 1800-talet och börjab av 1900-talet tillverkades flera kaffekvarnar vid
gjuterier, som t ex.
Brevens bruk och Klavreström bruk.

Husqvarnas verkstäder tillverkade även kaffe- och hushållskvarnar i gjutjärn
från 1874, fram till 50-talet, men vid och efter 1900(!) tillverkades också kanske
den större delen av svenska kaffekvarnar i Eskilstuna.

Efter 1945 minskade tillverkningen i Eskilstuna. Kanske berodde
det på att flertalat kvarnar här endast kunde mala till kokkaffe,
såvida de ej är mycket slitna.

 

 

Kvarnar från 1800-talet

1830-70 Okänd tillverkare, Järnbruk i Dalarna,
med "driven" mässinsskål och kanske en kopia av en kvarn från Tyskland,
signerad A. Luhdorff. Kvarnen har "öron" för att att användas i knät.

     

   

   

Den som tillverkat "lådan" har inte först använt spikar utan bara träpluggar, kanske. Lådan kan
ha
betsats och lackerats. Någon gång efteråt har man förstärkt lådan med smidda spikar och kvar
finns hålen för träpluggen. Vi ser en viss likhet med kvarndelarna, kvarnkärnan och ringen med
samtida kvarnar från Eskilstuna vid tiden 1900..1850 - 1900 Ovanligt liten av okänd tillverkare.
En liten kvarn med en "driven" mässingskål och hopfogad med träpluggar och spikar.
Den är liten, jämför storleken med en vanlig storlek eskilstunakvarn.

  

  

Efter "renovering", en ny vevknopp, kaffelådsknopp och en "botten" av mässing i skålen.:

  

 

  

1830-talet kanske, okänd tillverkare.
Obetsad och inte lackerad. Kan vara tillverkad av någon smed eller vid ett
järnbruk i Värmland. Vi kan jämföra med en "rundkvarn" i samma storlek,
från kanske Ångermanland, Hälsingland eller Dalarna.

  

    

    

 

1850 - 1880 okänd tillverkare
En "spikad" lådkvarn med smidda kvarndelar och med en trådrulle som vevknopp.

  

     Skålar från Gense
Vi kan kanske notera att omkring år 1880 tillverkade
fabrikören Gustav Eriksson, NySilverfabrik Eskilstuna
,
"skålar" till kaffekvarnar av bl. a. mässing.
Kan det då
vara så att de 1800-talskvarnar vi
hittar med liknande
mässingsskålar, faktiskt har dem från Gustav Eriksson
och
är tillverkade omkring 1880 eller efter?


1850-90 Okänd tillverkare, Järnbruk i Dalarna

        

       
Saknas trämellanlägg mot locket.
 

!860 - 1900 Inte identifierad stämpel.
En smidd kvarn från kanske 1880, med stämpel på veven.

    

   

 

 

1880 - 1910 okänd tillverkare.
En välgjord lådkvarn, kanske från sekelskiftet med lackerad trälåda. Justerad 23 mars 1906.

  

 

De här lådkvarnarna finns med två tekniska lösningar.
En består av att kvarnmekanismen hålls fast med "mellanlägg" under locket och
den andra innebär att kvarndelarna skruvas fast från ovansidan i ett extra par skruvhål.

   

 

 

1880 - 1900
En rund kaffekvarn från något järnbruk eller järnmaufaktur i Sverige.
Den är tillverkad där man hade ett "valsverk" och "falsverktyg". Kanske någon gång 1850 - 1890?
Valsning av plåt med en mer ekonomiskt metod startade runt 1845-50
.

     

 

En annan muggkvar med mer smidd plåt, kanske äldre?
Kvarnar från 1900-talet

 

Kaffekvarn med "rifjärnartade malytor"
En kaffekvarn från Strömsund med patent 1905, tillverkad kanske 1920-40 av A. Gustavsson

  

    

   
Den är till salu på sidan här, klicka

 

 


Eskilstuna

Redan vid mitten av 1800-talet, efter att Eskilstuna Fristad upphört, startade
flera verkstäder kaffekvarnstillverkning. T
illverkning där kom att dominera
tillverkningen i Sverige
mellan ungefär 1890 till 1950. Vid tillverkningen av
lådorna använde man oftast inhemska träslag som furu, björk och ek eller
också tillverkades de av järnplåt eller "pressad" plåt. "Skålen" till kvarnarna
var av mässing,
bleckplåt eller plåt. Kvarnringen och kvarnkärnan tillverkades
av specialstål i gjuterier.

 

I Eskilstuna kan vi se att de utvecklade två olika typer av "kvarnringar",
men "kvarnkärnorna" förblev de samma. Kvarnringarna kunde ha "raka"
refflor eller så småningom "delade" och snedställd refflor. Omkring 1930,
tog
man kanske intryck från tyska kaffekvarnar och delade upp kvarnringens
refflor
i "2 avdelningar", en för grovmalning, krossning av bönorna och en
för
finmalning. C.A.M. Nilsson och H. Söderbäck, provade med de "nyare"
kvarnringarna, men Eskilstuna Stålindustri hela tiden behöll de "raka".

  
Kvarndelar från Eskilstuna Stålindustri.                     Kvarndelar från C. A. M. Nilsson

 

Kvarnar från Eskilstuna maler i princip endast till kokning, dvs. till grövre, men när kvarnkärnans
fina räfflor slits kan malningen närma sig bryggmalet kaffe.1907-30 Carl Albert och C. A. M. Nilsson, Eskilstuna

C. Alb. Nilsson var pappa till C.A.M Nilsson och hade verksamhet i Eskilstuna i varje fall
från 1890 (smedja och gelbgjuteri)vid Rademachergatan 44. Vi vet inte vad företaget
hade för namn från början. Sonen gick in i företaget 1902. 1913 har man ändrat företagets
namn till C. Alb. Nilsson. Kaffekvarnstillverkningen finns säkert noterad från 1907.
Det är alltså sonen (C. Ax. M.) som har kaffekvarnstillverkning under olika namn, även
bara C. A. Nilsson, Vi vet att C. A. M. Nilsson fick patent på "Snabbmalaren" 1923 och
alla kvarnar senare har en sådan metallskylt eller klisteretikett, således frmd 1923.

Översikt till Nilssons kvarnar


En mycket tidig kvarn kanske från 1907.

  

  

Den kan ha haft en fjäder som har hållit kvarnkärnan på plats och vi ser att kvarnkärnan endast har 4 st "vingar".

 

Här en kanske jämngamla kvarnar märkta C. Alb. Nilsson. Tillverkade av far och son, kanske 1907 till 1915.

  

Kvarnkärnan är skruvliknande och med 5 st "vingar"

`

 

Kanske kvarnen "IRIS"? En modell med botten och lock av furuträ.
 

En ovanlig kvarn med en kvarnkärna med 5 "vingar". Kvarnen är betydligt högre än tidigare och senare.

Från en telefonkatalog 1913 där det berättas om en kvarn som heter "Iris",


Från 1910 kanske

   

   

En kvarn i ek, tillverkad av Carl Albert Nilsson. Lådan är 12,5 cm bred. Vi kan se
att på metalskylten att det står det C. Alb. Nilsson, Bästa kvalité och Eskilstuna.
Den vänstra veven är äldre och användes till tidigare kvarnar.

Äldre vev till vänster. till höger efter kanske 1920.

 

C.A.M. Nilsson tog senare patent på en förbättring "Snabbmalaren", 1923.

     

 

1924 - 1035n

Plåtkvar, vanlig modell, grönmålad, märkt C.A.M. Nilsson "Snabbmalaren",
jmfr. Eskilstuna Stålindustri samtida grönmålade. Ny "kaffelåda"

  

te min egen/not my own

   

En rundkvarn från C.A.M. Nilsson, ganska lik Peugeots eller Tre Spades runda kvarnar.
Mycket ovanlig, Den kan finnas eventuellt tillverkad av Eskilstuna Stålindustri också.
Inte min egen utan fotograferad i loppisbutik i Västertorp.

 

1924 - 1935

Flertalet kvarnar har förmodligen inte skålar" av mässing utan av målad bleckplåt och järn.

 

1924 - 1935

             
Här en mycket skadad kvarn, som någon gång blivit ommålad av ägaren.    
När jag tog bort fabriksskylten kan vi se vilken färg lådan en gång har      
haft, imiterat trä. Kvarnen skall få en ny botten och målas om.

 

En model helt utan "kaffelåfa", som även flera verkstäder tillverkade.

  

    

"Skålen" fick ett nytt "öra".

Jag har renoverat den här kvarnen. Den är den enda med en skål av "bleckplåt jag har sett.
Den har ingen "kaffelåda utan man lyftar av hela locket för att komma åt kaffet.I Priskuranten kan vi se en kvarn utan "kaffelåda" och vi kan i texten på flera ställen hänvisa
till "bleckskål. Bleck eller bleckplåt är tunnt valsad järnplåt med en sida överdragen med tenn
eller nickel1924 - 1940
En välgjord kvarn i björk med skål av mässing, fjädrar håller "kaffelådan" på plats.

  

 

1940 - 1945
Detta är en välgjord kvarn i betslackerat björkträ, med en skål i patinerad mässing. "kaffelådan" har stålfjäder
som tyska kvarnar, kanske från 1945, dvs. mot slutet av den tidens tillverkning i Eskilstuna. Klisteretikett.

    
C. A. M. Nilsson ser ut att ha provat flera sorters kvarnkärnor och kvarnringar.
T ex. upptäcker vi att kvarnkärnorna från början endast hade 4 "vingar", sedan
5 st. och mot slutet hade de 6 "vingar" i de kvarnar, som är märkta "Snabbmalaren"...

  

...och att tidiga kvarnkärnor kunde vara ganska "skruvlika"...kanske som tyska kvarnkärnor vid den tiden...

Carl Walfrid Dahlgren, 1894 till 1915 (1848 – 1922) Eskilstuna

Började redan som sjuåring att arbeta i faderns, Gustaf Wilhelm Dahlgrens
smedja och vid faderns död 1870 tog C W helt över verksamheten i sitt eget namn.

  

     

 

 

1915-23 E.A. Pettersson, Eskilstuna

1896 heter företaget A. Pettersson (Anna inom parantes). E. A., står som firmatecknare/prokurist.
Grundl. 1882. Men vet inte om det är samma firma eftersom det finns en E. A. Pettersson som
tillverkare av plåtsmide med eget namn redan 1891.
E.A. finns med i kalendrarna t.o.m. 1923. 1930 finns han inte med i telefonkatalogen.
Tillverkningen 1896 är kaffekannor, kaffebrännare, sopskyfflar, en mindre firma med 10 arbetare.

    

 

 

Hos E. A. Pettersson tillverkades även kvarnar i trä.
(Fotografi Göran Kvist)

1913- L A Ström o Co.
1921- Jernström & Ericsson Metallvarufabrik
1923-1945(?) Eskilstuna Stålindustri.

1913 tillverkade man kaffekvarnar och kakelugnssmide. Grundades år 1913 av L. Alfred Ström
och V L Jernström på Nygatan 20. Hette först L A Ström & Co, bytte 1921 namn till Jernström
& Ericsson, då Ström slutat och E. Ericsson kom in i företaget. 1921 hade man också flyttat
till Sommarrogatan 3. 1923 har företaget bytt namn till Eskilstuna Stålindustri.


L A Ströms verkstad, några år efter att han lämnat den och Jernström och Ericsson tagit över.
Bilden från Eskilstuna Museum med tillstånd efter överenskommelse
.


Jernström & Ericsson, fabriksfirma. Verkmästare Sven Wibell, stående till vänster.
Foto: Olle Forsslund, Eskilstuna stadsmuseum, med tillstånd efter överenskommelse 2017.


L A Ström & Co, centrum. Fabriksfirma, kakelugnssmiden och kaffekvarnar. Från vänster:
fabrikörerna och ägarna Ericsson och Jernström, snickaren Karlsson, fabrikör Jernströms bror,
Linus Lindström, okänd, Lindgren, Sidor Sandberg, Olsson, Sixten Sandberg.
Eskilstuna stadsmuseum
, med tillstånd efter överenskommelse 2017.

 

En tidg kvarn, kanske från 1915, då företaget hette L. A. Ström & Co

 

 

En några år yngre kvarn från tiden då företaget hette Jernström & Ericsson Metallvarufabrik

  

 

 

"Finare" kvarn i ekträ från kanske 1915 till 1923, renoverad. Jernström och Ericsson
eller Eskilstuna Stålindustri.

  

Innan företagets namn var "Eskilstuna Stålindustris", var namnet "Jernström och Ericsson Metallvarufabrik".
Jag renoverade den illa åtgångna kvarnen, som jag först fyndade...


Mindre kvarn i pressad plåt, från efter namnbytet, till Eskilstuna Stålindustri, 1924.

    

 

 

En kanske senare kvarn i björk, finare med mässinsskål.

  

 

En äldre ovanlig kvarn med utanpåliggande kvarndel i gjutjärn och vi kan jämföra med en kvarn
från Brevens bruk, 1901. se länk
Gjutjärnsdelen tillverkades inte av företaget och vi ser på numreringen att det tillverkades flera
storlekar hos det gjuteriet.

   
   
Kanske den vanligaste loppiskaffekvarnen...     ...som behöver en stadgande hylsa för vevaxeln

   
...tillsammans med den samma, men med mellangrön färg. Kvarndelarna är mycket
slitna och kvarnen kan mala till bryggkaffe.

 Den näst vanligaste i furuträ, fanns i flera storlekar, men annars lika.

              
Här en billighetsversion, med målad plåtlåda träimiterad, med enkel "tratt" i bleckplåt. 

       

En senare färgsättning med blå dekoration. En renoverad och ommålad kvarn med egen färgsättning.
A later color with blue, 1944 and a renovated and my own color   

En väggkaffekvarn med gjutjärnkvarndel och kanske en av få svensktillverkade. Vi vet att verkstaden
hade kontakt med ett gjuteri, som kunde gjuta kvarndelar och hela kaffekvarnar, kanske i närheten av
Eskilstuna. Vi kan jämföra med den kvarnen i "Gul-gröna serien", med utanpåliggande kvarn, här ovan.

 

En väggkvarn samma tid med många likheter med väggkvarnen från Eskilstuna Stålindustri
här ovan. Veven är av gjuten aluminium vilket placerar den senare tidsmässigt, 1945?

   

Kaffekvarnen Tix.
Den här tillverkad av Carl Ramstedt & Co/ eftr
De tillverkades av Carl Ramstedt & C:0 och Carl Ramstedt & C:0 s Eftr., med
ett patent inlämnat 1907 av Iwesson och Tornberg på samma adress som
Ramstedt, Kriebensgatan 15.
Tix-kvarnen tillverkades även av Jernström och Ericsson/Eskilstuna Stålindustri
och Eskilstuna Bleck- och Plåtslageri AB senare Plåtslageribolaget.
Botten kunde vara av plåt eller trä, samt även "kaffelådan".

Tix-kvarnen tillverkades även senare av P- Hildebrand, men hade då namnet "Eskil".
Något senare tillverkades den också i Norge under namnet "Knas".

Tix Favorit se nedan.

Här en länk till en eventuell föregångare eller samtida kvarn i trä.

 
Eskilstuna Bläck- och Plåtslageri(aktirbolag) senare Plåtslageribolaget . O. Belfrage), samt några fler.
.

  

       

Under etiketten Carl Ramstedt & C:0, tillverkades tidigare, kvarnen med en kaffelåda och botten av furuträ.Tix Favorit
Den tillverkad av I. Söderbäcks Eftr (Herman Söderbäck), Eskilstuna

(Tix-kvarnarna, något annorlunda, tillverkades av flera andra företag)
1907 - 1920?

  

Ommålad i brunt.

  

 

Senare kanske mot slutet av 40-talet tillverkade Herman Söderbäck också lådkvarnar i
plåt med namnet Perfekt. En liten kvarn endast 8 cm. på bredden, betydligt modernare.

  

   

 

Kaffekvarnen Tuna

har ett visst utseende gemensamt med Tix-kvarnarna med inuti finns gjutna kvarndelar.
Eskilstuna Bläck- och Plåtslageri, som startade 1909 men som bytte namn till
Plåtslageribolaget
omkrin 1915

  

  

 

Kaffekvarnen "Bönan" 1950-1960, kanske.

  

 

 

Kaffekvarnen "Piff"

En ovanlig kvarn från 30-talet Eskilstuna, tillverkad av A. F. Stenström, som fick patent 1927

   

 

En svensksåld väggkvarn som måste nämnas. Mest beroende på den porslinsbehållare,
som den leverades med från Gustavsberg. Den är fortafarnd mycket populär med mönstret "Pyro"
av Wilhelm Kåge 1929. Mer om olika väggkvarnar sålda i Sverige. Säkert är den tysk...

 

 


En okänd svensk kvarn, förmodligen från Eskilstuna. Kanske tillverkad runt 1946.
Med skål i förnicklad mässing. Låda i almträ. Ovanligt stor, ca 12 cm bred.

 

1950?

Kvarnen "Juffe" (kaffe på förbrytarspråk)

   

Detta är förmodligen en svensk kvarn, kanske från 50-60-talet. Kvarndelen och särskilt kvarnkärnan är mycket
lik de från Eskilstuna. På klisteretiketten står namnet "Juffe", som är "kaffeslang", "hantverksspråk"
men franför allt beskrivs ordet, som hämtat från "förbrytarspråk eller från "resandespråket".
Vi vet inte var i Sverige den är tillverkad och den finns i både blått, rött och grönt.

Det finns så stora likheter med justeringen av kaffegrovleken, två runda "spännringar", mellan senare
kvarnar, dels Söderbäcks Perfekt, Juffe och den kvarnen nedan, från NK.

 

Modernare kvarn, såldes på NK eller på Åhléns i Stockholm, enligt minneshågkomster,
omkring 1960 och lite senare.

Kvarndelarna kan komma från Tyskland och monterats i Sverige, kanske, då liknande kvarnkärnor ej(!)
fanns i Sverige

  

    tysk?

   
Den verkar ha en tysk kvarnkärna och märkligt nog kan den se olika ut i olika kvarnar. Vi ser att storleken
kan variera också. (Maybe a german grinderring and grinderkern)

 

 

Lindblom, Anders Petter, en Japansk kaffekvarn, som nu tillverkas i Kina.
Vi kan faktiskt se den nu på Amazon
.

  

  

Anders Petter, ett svenskt företag som nu tillhör Cervera, lät märka dessa kvarna,
kanske runt år 2008? Som kuriosa, så liknar den Melitta Bentz´ tekvarn från 1920-talet
På Joel Salcet, en fransk samlares trevliga webbsida.
Den är den första kvarnen, jag sett, med svensk märkning och med keramiska kvarndelar.

_____________________________________________________________

Jag har min webbsida hos Miss Hosting, jättebra.

Räknare