2
 
Den stora stryk-och presshallen på ångtvätten under 30-talet