Den gul-gröna serien, Eskilstuna Stålindustri mkring 1925-1935, kanske?

Dessa är de gul-gröna jag hitills funnit...

  Ljusare grönt

     Mörkare

  

Tix finns både i mellangrön dekoration och ljusare...

En väggkvarn som jag tror är tillverkad "av" Eskilstuna Stålindudstri.