De är sällsynta, kaffekvarnarna med förstärkning av kvarnlådornas hörn.

 

Kanske var det så att vid mitten av 1800-talet pressade man inte sidorna av plåt
till kvarnarnas lådor utan man nitade då ihop de fyra sidorna med hörnförstärkningen.
Bottnen nitade man sedan fast vid sidorna
. Totalt krävdes ca 36 nitar till varje kvarn.

  
Kanske en fransk kvarn? Den är väldigt mörk...

    
Kan den "grå plåten" vi ser på de mest slitna ställena vara grundfärgen på den plåt de använde?
Vi ser en vanlig plåt från idag till höger.

 

Jag gör en ny knopp till kaffelådan

På Internet hittar jag en liknande, men vi ser där färgen sämre.

Jag försöker skicka mail till säljaren med frågor.

Dessa hörnförstärkta kvarnar blev under en tid populära och i Tyskland pressade man
därför hörnförstärkningen, som "mönster", in i plåten.

I Sveriga lade man till hörnförstärkningen utanpå plåtlådans hörn. Dessa kvarnar till-
verkades av E A Pettersson, som sålde endel till G. Rosendal & Co. Stockholm, men
även C. Alb. Nilsson tillverkade sådana.

Här en Tysk kvarn med pressade hörndekorationer och en C. Alb Nilsson med "pålagda
dekorativa hörnförstärkningar..(rekonstruktion)