Här renoverar jag en ekkvarn från Jernström & Ericsson/Eskilstuna Stålindustri.

 

 

Först limmade jag sprickan med superglue inifrån för att inte lämna rester på framsidan.
Vi ser på veven att kvanen är tillverkad av Jernström och Ericsson eller Eskilstuna Stålindustriö

 Kvarnens sidor var så sneda, har trät torkat olika?
För jag tror inte att det från början var en skillnad på nästan 4 mm i höjd, mellan sidorna.

    


Skålen i mässing var krossad och "skålknoppen" där vevaxeln passerar, var helt nersliten.

    

"Skålen" har fått en ny genomgång av mässing, med en lös mellanring överst för att
minska slitaget. Extra snyggt med mässingsskruvar.

 

 

Vi ser att vevknoppen en gång varit svartmålad. Kaffelådans knopp har reparerats
och målats svart.