De är sällsynta, kaffekvarnarna med förstärkning av kvarnlådornas hörn.

Kanske var det så att vid mitten av 1800-talet pressade man inte sidorna av plåt
till kvarnarnas lådor utan man nitade då ihop de fyra sidorna med hörnförstärkningen.
Bottnen nitade man sedan fast vid sidorna
. Totalt krävdes ca 36 nitar till varje kvarn.

Dessa hörnförstärkta kvarnar blev senare under en tid populära och i Tyskland pressade
man
därför hörnförstärkningen, som "mönster, in i plåten.

I Sveriga lade man till hörnförstärkningen utanpå plåtlådans hörn. Dessa kvarnar till-
verkades av E A Pettersson, som sålde endel till G. Rosendal & Co. Stockholmmen även
C. Alb. Nilsson tillverkade sådana. Jag vet inte om de faktiskt riktigt nitade hörnen?

Här en Tysk kvarn med pressade hörndekorationer och en C. Alb Nilsson med "pålagda
dekorativa hörnförstärkningar med kanske "riktiga nitar", jag vet inte?(rekonstruktion)

 

länk